divozel THUBNAIL-09divozel THUBNAIL-09
kvetinky-03-e1488734471523kvetinky-03-e1488734471523

Dostať kyticu kvetov je niečo výnimočné. Je to pominuteľnosť prírody, krása sprítomnená len na krátky okamih.
Pre ženy je už po stáročia silným gestom, dostať kvety. Každý druh mal svoj vlastný význam a symboliku.
Preto vnímam ako dôležité viazať kyticu pre konkrétnu osobu s ohľadom na danú príležitosť.