divozel-THUBNAIL-10divozel-THUBNAIL-10

Keď zdobím priestory na rôzne príležitosti, snažím sa z časti vychádzať z priestoru, ktorý majú dotvárať.
Prírodu prinášam do architektúry, ktorá sama svojim spôsobom komunikuje, Kvety vedia v priestore urobiť veľmi veľa
a nemusia upozorňovať len samé na seba. Dôležitá je pre mňa aj samotná príležitosť. V kultúrach po celom svete
sa kvety používali v rámci obradov, osláv, zdobili oltáre chrámov, a naše domáce oltáre, jedálenské stoly.