divozel THUBNAIL-08divozel THUBNAIL-08


Medzi ženami existujú aj víly a divožienky. Rada vám uvijem veniec, čelenku či inú ozdobu do vlasov.
Nevydrží síce večnosť, ale živé kvety v sebe nesú svoje vlastné posolstvo, silu a krásu. V zime používam viac zelene,
drevín a bobúľ, v lete zas kvety a rastliny, ktoré nemenia svoj vzhľad aj po usušení.

kvetinky-04-1kvetinky-04-1